គ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាត់ទាល់ Liverpool បានធ្វើតេស្ត រកឃើញសញ្ញាណវិជ្ជមាននៃវីរុស កូវីដ១៩

Admin 1 year ago 183

វិរៈបុរសរបស់ក្រុមបាល់ទាន់ Liverpool លោក Sir Kenny Dalglish បានធ្វើតេស្តរកឃើញសញ្ញាណវិជ្ជមាននៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។ គ្រួសាររបស់លោកបានបញ្ជាក់ថា រូបលោក មើលទៅខាងក្រៅមានភាពរឹងមាំ ហើយមិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាលោកនឹងកើតជំងឺនេះឡើយ។


ដោយតេស្តឃើញថា លោក Dalglish បានផ្ទុកជំងឺនេះ រូបលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរ ពេទ្យដើម្បីព្យាបាលភ្លាមកាលពីថ្ងៃពុធ ហើយគ្រួសាររបស់លោក ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភណាស់។

កីឡា

អត្ថបទទាក់ទង

Sponsor

Sponsor

Sponsor