កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ឆ្នាំ​២០២១

Admin 6 months ago 157

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍​ Global Korea របស់​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ចំនួន​២២០​កន្លែង​សម្រាប់​សិស្ស​ទាំង​៧២​ប្រទេស​ទូទាំង​ពិភពលោក។ 

- កាល​បរិច្ឆេទ​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​១២-១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២០ 
- ដាក់​ពាក្យ៖ ស្ថានទូត​កូរ៉េ
- សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ 
http://studyinkorea.go.kr


ការសិក្សា

អត្ថបទទាក់ទង

Sponsor

Sponsor

Sponsor