លោក ប្រាយុទ្ធចាន់អូចា ថ្លែងថា លោកមិនក្រាញ់អំណាចទេ មកពីលោកនៅមានតួនាទីធ្វើមិនទាន់ចប់......(មានរូប)

Admin 5 months ago 3,139

បិតការប្រជុំសភា សម័យវិសាមញ្ញ ថ្ងៃទី26_27 តុលា 2020 ដើម្បីពិចារណាបញ្ហាបន្ទាន់ តាមមាត្រា165 របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃ លោកប្រយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃ បានថ្លែងក្នុងអង្គសភាថា ការដែលខ្ញុំ( ប្រាយុទ្ធចាន់អូចា) មិនលាលែងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតាមការទាមទាររបស់ក្រុមនិស្សិតបាតុកម្មថៃ មិនមែនខ្ញុំក្រាញននេល&រក្សាអំណាចទេ តែតួនាទីដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញមិនទាន់ចប់

 តួនាទីរបស់ខ្ញុំនៅបំពេញមិនទាន់ចប់ ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអោយវាចប់ មិនមែនខ្ញុំនៅថែរក្សាអំណាចខ្ញុំអោយយូរបំផុត តែវាជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវនៅបន្ត នេះជាប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ លោក ប្រាយុទ្ធចាន់អូចា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ថ្លែងក្នុងការបិតប្រជុំសភា ក្រោយមានការបាតុកម្មរបស់សិស្សនិសិ្សត

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

Sponsor

Sponsor

Sponsor